Adres siedziby:
PROGRESS Piotr Junka
44 – 323 Połomia
ul. Centralna 142

SEKRETARIAT:

Dział administracyjno - księgowy:

Małgorzata Galwas
tel. 790 – 619 – 601
FAX: (32) 720 – 20 – 77
e-mail: progress1@onet.eu

DZIAŁ REALIZACJI i PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Kierownik budowy:

Mariusz Kokot
tel. 530 – 598 – 283
e-mail: mariusz@progress-slaskie.pl

Zaopatrzenie:

Magda Sobol
tel. 530 – 477 – 475
e-mail: magda@progress-slaskie.pl

Ofertowanie:

Weronika Felska
tel. 533 – 323 –560
e-mail: weronika@progress-slaskie.pl